Kłopoty z hydroforem

Kłopoty z hydroforem

Hydrofor, jak każde urządzenie mechaniczne bywa awaryjny. Znając "zawczasu" niebezpieczeństwa, można ich uniknąć.

Zasysanie powietrza. W czasie awarii (na przykład z powodu braku prądu) w tradycyjnych zbiornikach hydroforowych (bez membrany) może dojść do niekontrolowanego opróżnienia zbiornika z wody oraz ucieczki powietrza do pompy i instalacji wewnętrznej (między zwierciadłem wody a poduszką powietrzną nie ma przegrody). Skutkiem tego będzie całkowite rozregulowanie pracy zestawu hydroforowego i hałas w wewnętrznej instalacji wodociągowej. Mogą ulec uszkodzeniu pompy wrażliwe na tłoczenie powietrza.
Powietrze może zostać zassane również wtedy, gdy w wyniku wyczerpania wody poziom jej zwierciadła opadnie poniżej kosza ssawnego pompy. Pompa będzie wówczas zasysała powietrze i jeżeli nie została wyposażona w czujnik termiczny, jej silnik się przegrzeje. Gdy awaria nie zostanie w porę zauważona, silnik może się po prostu przepalić.

Ubytek powietrza. Podczas eksploatacji tradycyjnych zestawów hydroforowych powietrze stopniowo rozpuszcza się w wodzie (nie ma membrany). Trzeba więc często uzupełniać poduszkę powietrzną.

Roszenie się zbiornika. Jest szczególnie uciążliwe w dużych zbiornikach hydroforowych. Aby je zminimalizować, trzeba zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia hydroforni.

Gnicie wody w zbiorniku. Zdarza się w tradycyjnych zestawach hydroforowych, gdy woda zawiera związki humusowe (najczęściej, gdy pochodzi ze studni kopanych) i długo pozostaje w zbiorniku. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy urządzenie hydroforowe pełni funkcję rezerwowego zbiornika podczas przerw w dostawie wody z ujęcia lub sieci. Aby uniknąć gnicia wody, trzeba często opróżniać i czyścić zbiornik.

Drgania. Najlepiej można je wytłumić za pomocą gumowych podkładek włożonych pod podstawę hydroforu.

Głośna praca pompy. Jest zwykle objawem zapowietrzenia się przewodu ssawnego. W razie wątpliwości trzeba wezwać serwisanta.

Czego trzeba pilnować?

Sprawnej wentylacji, bo odgrywa ważną rolę w chłodzeniu silnika pompy. W większości zestawów hydroforowych z tyłu silnika znajduje się wentylator zapewniający utrzymanie jego niskiej temperatury. Ponieważ pobiera on powietrze do chłodzenia z pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 40°C.

Uzbrojenia w zawory zwrotne przewodów:

* czerpiącego wodę ze studni (ssawnego) i
* tłoczącego wodę do instalacji (tłocznego).

Zestaw hydroforowy z pompą samozasysającą wymaga zwykle zalania wodą przed pierwszym rozruchem. Na końcu przewodu ssawnego w studni znajduje się kosz ssawny z zaworem zwrotnym, który w trakcie eksploatacji zabezpiecza przed opróżnieniem się przewodu ssawnego i pompy. Uszkodzony zawór zwrotny uniemożliwia ponowne zassanie cieczy przez pompę. Szczególnie wrażliwe są pompy o małej liczbie stopni (wirników) i dużej wysokości ssania.

Jeśli zestaw hydroforowy jest podłączony do istniejącej sieci wodociągowej, zawór zwrotny na przewodzie ssawnym zabezpiecza przed cofaniem się wody z instalacji do sieci. Zakłady wodociągowe wymagają zamontowania zaworu zwrotnego.

W instalacjach o dużej różnicy wysokości między pompą a najwyżej położonym punktem czerpalnym zawór zwrotny, zamontowany na przewodzie tłocznym pompy, zabezpieczy ją przed uderzeniami wodnymi.