Kiedy hydrofor ?

Kiedy hydrofor?

Zestaw hydroforowy, często potocznie zwany hydroforem, to zespół urządzeń, w skład którego wchodzą: pompa, zbiornik wodno-powietrzny (hydrofor) i przekaźnik ciśnieniowy.

Zadaniem zestawu jest zapewnienie odpowiedniego, stabilnego ciśnienia w domowej instalacji wodociągowej.

Zestaw hydroforowy powinno się zainstalować, gdy dom jest zaopatrywany w wodę z przydomowej studni. Pobór wody zwykle nie jest równomierny, dlatego pompa czerpiąca wodę ze studni nie pracuje stale, ale okresowo. Jednak częstotliwość włączania się nie może być dowolna. Każda pompa ma bowiem ściśle określoną dopuszczalną liczbę cykli pracy w ciągu godziny, na które pozwala jej konstrukcja. Zbyt częste włączanie się pompy powoduje przedwczesne zużycie się silnika. Cykl pracy obejmuje jednorazowy czas pracy pompy i postoju. Dla pomp przeznaczonych do gospodarstw domowych przeciętna dopuszczalna liczba cykli to 20-30 w ciągu godziny. Częstotliwość pracy pompy można zmniejszyć, zwiększając czas postoju między kolejnymi włączeniami. Do tego potrzebne jest “zakumulowanie” ciśnienia oraz zgromadzenie zapasu wody wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania na nią podczas postoju pompy. Woda i ciśnienie są akumulowane w zbiorniku zestawu hydroforowego.

Gdy dom zaopatrywany jest w wodę z wodociągu, ale ciśnienie w punkcie podłączenia jest niewystarczające, aby woda dopływała do wszystkich punktów poboru – zwłaszcza tych na wyższych kondygnacjach - hydrofor jest również niezbędny.

Woda pobierana ze studni przydomowych nie zawsze jest wykorzystywana na potrzeby domowe. Czasem używa się jej tylko do podlewania roślin, pojenia zwierząt, napełniania oczek wodnych lub mycia pojazdów. Zależnie od przeznaczenia wody dobiera się elementy zestawu hydroforowego: wielkość zbiornika hydroforowego oraz rodzaj sterowania.

Typ zastosowanej pompy zależy od tego, skąd czerpana jest woda. Na przykład gdy woda jest pobierana ze studni głębinowej, stosuje się pompy głębinowe, współpracujące z membranowym zbiornikiem. Gdy natomiast ze zbiornika bezciśnieniowego (na przykład gromadzącego wodę deszczową) – wykorzystamy pompę samozasysającą lub ssąco-tłoczącą, pod warunkiem, że do zbiornika zapewniony jest stały dopływ wody. Pompa współpracuje ze zbiornikiem membranowym. Są takie gotowe zestawy. Jednak gdy mamy już zbiornik na deszczówkę, wystarczy sama pompa.

Ciśnienie pracy hydroforu trzeba dostosować do wymagań urządzenia podgrzewającego wodę (kotła dwufunkcyjnego, jednofunkcyjnego z zasobnikiem, podgrzewacza przepływowego lub zasobnikowego), określonych przez producenta.