Kilka słów o pompach do brudnej wody i ścieków

Pompy do brudnej wody i ścieków

Jeśli w domu trzeba zamontować pompę zatapialną, warto wiedzieć, jaki jej rodzaj jest nam niezbędny - do ścieków, czy do brudnej wody.

Na rynku jest dostępne wiele typów pomp zatapialnych. Producenci zazwyczaj wyróżniają dwie grupy: pompy do wody brudnej i do ścieków.
Do brudnej wody

Pompy zatapialne do wody brudnej nadają się do przetłaczania zużytej (brudnej) wody z umywalek, zlewozmywaków, wanien, pralek i zmywarek do naczyń. Jeśli przetłaczana woda może zawierać piasek (z odwadnianych piwnic lub garaży) lub składniki włókniste, należy sprawdzić w instrukcji, czy pompa jest przystosowana do takich zanieczyszczeń. Pompy te nie nadają się natomiast do pompowania ścieków z fekaliami, ze względu na niewielki przelot swobodny (czyli zbyt małą średnicę króćca tłocznego lub przelotu wewnątrz pompy), który wynosi od 10 do 50 mm.
Do ścieków

Pompy zatapialne do ścieków (przez niektórych producentów mogą być też określane jako pompy do wody brudnej z fekaliami) stosowane są do usuwania wszelkich ścieków bytowo-gospodarczych. Mogą odpompowywać ścieki z pojedynczych przyborów (miski ustępowej, wanny) lub z całego domu. Stosuje się je, gdy pralnia, łazienka lub ubikacja, zlokalizowane są w piwnicy, a poziom posadzki w piwnicy położony jest poniżej sieci kanalizacyjnej i ścieki muszą być pompowane do poziomu kanału ściekowego w ulicy.

Stosuje się je również w domach, z których nie można odprowadzać ścieków grawitacyjnie. Gdy posesja położona jest w znacznej odległości od sieci kanalizacyjnej, a nachylenie terenu jest niewielkie, wówczas niemożliwe jest uzyskanie dostatecznego spadku na przykanaliku, gwarantującego samooczyszczanie przewodu. Odprowadzenie ścieków jest wówczas możliwe tylko w systemie pompowym. Przewód tłoczny doprowadza się wtedy na większą odległość – najczęściej aż do studzienki na kanale ulicznym.

Gdzie zamontować?

Pompy zatapialne stacjonarne (zamontowane na stałe) instaluje się najczęściej w studzienkach z kręgów betonowych lub w prefabrykowanych zbiornikach z tworzywa sztucznego, jako gotowy zestaw do pompowania ścieków. Szczególnym rodzajem zestawu jest tak zwany agregat kompaktowy, przeznaczony do montażu pod pojedynczym przyborem sanitarnym. Pompy moga być również używane w sytuacjach awaryjnych, na przykład do odpompowania wody gruntowej z zalanej piwnicy - wtedy mówimy o pompach przenośnych.
Z rozdrabniaczem...

Jeśli pompa zatapialna do ścieków wyposażona jest w rozdrabniacz, ciała stałe zawarte w ściekach (między innymi fekalia, papier, włosy), oprócz części metalowych – ulegają rozdrobnieniu. Do kanalizacji mogą więc być transportowane rurami niewielkiej średnicy (od 32 do 50 mm).
...lub bez

Pompy bez rozdrabniacza to urządzenia z tak zwanym swobodnym przelotem. Przewody do nich podłączone powinny mieć większe średnice (co najmniej 50 mm), bo mogą się do nich przedostać większe (nie rozdrobnione) zanieczyszczenia. Pompy z rozdrabniaczem mają silniki o większej mocy niż porównywalnej wydajności pompy ze swobodnym przelotem.