Sterownik zaworu ST-431+regulator ST-290 V1

Produkt dostępny
Wysyłka w ciągu 24h
462,00 zł

Parametry techniczne:

230V/50Hz +/-10% V
4 W
0,5 A
10÷50 C
8-90 C
-25÷90 C
1,6 A
0.5 kg
TECH

2 LATA GWARANCJI

Sterownik zaworu mieszającego, pompy ST-431 TECH + sterownik pokojowy ST-290 V1 TECH

Funkcje realizoane przez sterownikST-431

*płynne sterowanie zaworem trój i czterodrogowym                                                                                         *sterowanie pracą pompy                                                                                                                                              *możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów St-61                                          *zabezpieczenie temperatury powrotu                                                                                                                      *sterowanie pogodowe                                                                                                                                                *sterowanie tygodniowe                                                                                                                                      *współpraca z regulatorem pokojowym z komunikacją RS lub tradycyjną                                                                                                                                                                                   

Wyposażenie sterownika

wyświetlacz LCD
czujnik temperatury zaworu
czujnik temperatury powrotu
czujnik pogodowy
obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

ZASADA DZIAŁANIA STEROWNIKA ST-431:
Zasada działania sterownika do siłownika zaworu opiera się na mieszaniu zasilającej ciepłej wody obiegowej, z wodą, która powraca z obiegu grzewczego, w celu ustawienia pożądanej temperatury i utrzymania jej przez cały czas na jednakowym poziomie. Podłączona do każdego zaworu pompa ma pomóc w rozprowadzeniu wody w instalacji, która nie jest oparta na obiegu grawitacyjnym. Pompę powinno się montować za zaworem mieszającym, natomiast czujnik temperatury powinien zostać umieszczony za zaworem i za pompą w celu jak najdokładniejszej kontroli temperatury na wyjściu zaworu.

STRONA GŁÓWNA
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu graficznym widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są:
tryb pracy
ochrona kotła
aktywne moduły
godzina
pompy
aktywny zawór ( rodzaj zaworu C.O., podłogowy)
Istnieje możliwość zmiany wyglądu strony głównej.

Pokręcając impulsatorem można w łatwy sposób zmieniać zadaną temperaturę. Po naciśnięciu gałki impulsatora użytkownik przechodzi do głównego menu.

MENU GŁÓWNE

TEMPERATURA ZADANA
Za pomocą tej opcji ustawia się żądaną temperaturę, którą zawór ma za zadanie utrzymywać. Podczas prawidłowej pracy temperatura wody za zaworem będzie dążyła do temperatury zadanej zaworu.

ZAŁĄCZONY
Opcja ta służy do załączenia aktywności zaworu mieszającego. Podczas gdy zawór jest wyłączony, to nie działa również pompa. Pomimo, że zawór jest wyłączony, po włączeniu sterownika do sieci zawsze następuje kalibracja. Zapobiega ona pozostawaniu zaworu w pozycji niebezpiecznej dla działania całego obiegu.

WIDOK EKRANU
Przy pomocy tej funkcji można zmienić wygląd strony głównej pomiędzy widokiem zaworu podstawowego, widokiem temperatur czujników lub widokiem parametrów jednego z zaworów dodatkowych (tylko gdy zawory są aktywne). Po wybraniu widoku temperatura czujników, na stronie głównej widoczne są temperatury: zaworu (zadana i aktualna), powrotu oraz zewnętrzna. Natomiast wybór widoku zawór 1 lub zawór 2 powoduje wyświetlanie na stronie głównej parametrów wybranego zaworu: zadanej i aktualnej temperatury, temperatury zewnętrznej i powrotu oraz procent otwarcia (uchylenia) wybranego zaworu.

KALIBRACJA ZAWORU
Za pomocą tej funkcji reguluje się ustawienie początkowe zaworu. Podczas kalibracji zawór jest ustawiany do pozycji bezpiecznej, czyli dla zaworu C.O. do pozycji pełnego otwarcia, natomiast dla zaworu podłogowego do pozycji zamkniętej.

PRACA RĘCZNA
Po wybraniu opcji praca ręczna użytkownik ma możliwość ręcznego otwierania/zamykania zaworu (oraz zaworów dodatkowych, gdy są aktywne) oraz załączenia lub wyłączenia pompy w celu kontroli poprawnego działania urządzenia.

MENU INSTALATORA
Funkcje zawarte w menu instalatora są szczegółowo opisane w instrukcji obsługi.

MENU SERWISOWE
Funkcje zawarte w menu serwisowym są zabezpieczone kodem i nie są dostępne dla użytkownika.

WYBÓR JĘZYKA
Użytkownik dokonuje wyboru wersji językowej sterownika.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie własne nastawienia na rzecz ustawień zapisanych przez producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

ZABEZPIECZENIA
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada kilka zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Aby sterownik powrócił do pracy należy wcisnąć impulsator. W alarmie możliwa jest praca ręczna, ale należy całkowicie się upewnić, czy nasze działania nie spowodują szkód.
Alarm temperaturowy - zatrzymuje regulację temp. zaworu i ustawia zawór w pozycji najbezpieczniejszej. Dla zaworu podłogowego jest to jego zamknięcie, a dla zaworu C.O. jest to otwarcie.
Alarm CZUJNIK ZAWORU - oznacza niepoprawnie podłączony lub brak podłączonego czujnika zaworu lub też jego uszkodzenie. Jest to czujnik strategiczny dla działania zaworu, dlatego należy go niezwłocznie wymienić.
Alarm CZUJNIK POWROTU - alarm ten występuje, gdy załączona jest funkcja ochrony powrotu i nastąpi uszkodzenia tego czujnika. Należy wtedy poprawić lub wymienić czujnik powrotu. Jest też możliwość wyłączenia tego alarmu poprzez wyłączenie funkcji ochrony powrotu, ale jeśli obieg nie posiada ochrony przed zagotowaniem wody na kotle, może to spowodować trwałe uszkodzenie kotła lub części obiegu.
Alarm CZUJNIK POGODOWY - występuje, gdy uszkodzeniu ulegnie czujnik temp. zewnętrznej. Alarm ten może zostać anulowany, gdy poprawnie zainstalujemy nieuszkodzony czujnik. Alarm ten nie będzie wywoływany, gdy tryb pracy zaworu jest inny niż "sterowanie pogodowe" lub "pokojowe z pogodowym".
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6 A, zabezpieczającą sieć. 

REGULATOR POKOJOWY ST 290 V1 TECH jest uniwersalnym urządzeniem do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła).

Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadana temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury. Urządzenie to obsługuje tygodniowy program sterowania, tryb dzień/noc oraz pracę ręczną.


FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK ST-290 V1 TECH:
sterowanie temperaturą pokojową
tygodniowy program ogrzewania
program ręczny
program dzień/noc

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA ST-290 V1 TECH:
wbudowany czujnik pokojowy
bateria

WYMIARY STEROWNIKA ST-290 V1 TECH:
135x95x24 [mm]
 

 

* Schemat poglądowy, schemat nie zastępuje projektu instalacji CO. Na przedstawionym schemacie instalacji grzewczej nie zamieszczono elementów odcinających i zabezpieczających dla wykonania jej fachowego montażu.