Sterownik zaworu ST-430 + regulator ST 290 V1

Produkt dostępny
Wysyłka w ciągu - nie określono
455,00 zł

Parametry techniczne:

230V (jednofazowe)
4 W
5÷50 C
1 C
8-90 C
-25÷100 C
1,6 A
0,5 A
0,5 A
1 kg
TECH

2 LATA GWARANCJI

 

Sterownik zaworu mieszającego pompy ST- 430 TECH + sterownik regulator pokojowy ST-290 V1 TECH

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK ST- 430 TECH:

- płynne sterowanie zaworem trój i czterodrogowym ;
- sterowanie pracą pompy ;
- zabezpieczenie temperatury powrotu ;
- sterowanie pogodowe ;
- możliwość współpracy z regulatorem pokojowym ;

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA ST-430 TECH :

- wyświetlacz LCD ;
- czujnik temperatury zaworu ;
- czujnik temperatury powrotu ;
- czujnik pogodowy ;
- obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada działania zaworu opiera się na mieszaniu zasilającej ciepłej wody obiegowej, z wodą, która powraca z obiegu grzewczego, w celu ustawienia żądanej temperatury i utrzymania jej przez cały czas na jednakowym poziomie. Podłączona do każdego zaworu pompa ma pomóc w rozprowadzeniu wody w instalacji, która nie jest oparta na obiegu grawitacyjnym. Pompę powinno się montować za zaworem mieszającym, natomiast czujnik temperatury powinien zostać umieszczony za zaworem i za pompą w celu jak najdokładniejszej kontroli temperatury na wyjściu zaworu.

STRONA GŁÓWNA:

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu graficznym widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są:
- Temperatura za zaworem ;
- Temperatura zadana ;
- Procent otwarcia zaworu ;
- Status urządzenia .
Pokręcając impulsatorem można w łatwy sposób zmieniać zadaną temperaturę. Po naciśnięciu gałki impulsatora użytkownik przechodzi do głównego menu. Użytkownik może zmienić wygląd strony głównej na widok temp. czujników przez naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund klawisza EXIT. Wtedy po wybraniu funkcji temp. czujników na stronie głównej będą widoczne temp. zaworu, powrotu oraz zewnętrzna.

DIODY INFORMACYJNE: 

Po prawej stronie od wyświetlacza znajdują się trzy diody informujące o statusie urządzeń wykonawczych. Pierwsza dioda oznacza pracę ręczną i zaświeca się, gdy ten tryb jest aktywny. Jeżeli dioda ta świeci pulsacyjnie, oznacza to, że nie została ukończona kalibracja zaworu. W takim przypadku należy zaczekać, aż dioda przestanie pulsować lub ewentualnie zatrzymać zawór kosztem jego rozsynchronizowania. Druga dioda to sygnalizacja załączenia pompy. jeśli pompa aktualnie działa, to dioda świeci ciągłym światłem. W przypadku, gdy zawór przejdzie w tryb kalibracji i pompa będzie załączona w menu, to dioda zacznie świecić pulsacyjnie. W momencie kalibracji pompa zostaje zatrzymana, aby zapobiec zmianie temperatury wody w obiegu. Pompa zacznie działać samoczynnie, gdy kalibracja zaworu dobiegnie końca. trzecia dioda sygnalizuje, że zawór aktualnie pracuje (jest w ruchu).

MENU GŁÓWNE:

TEMPERATURA ZADANA

Za pomocą tej opcji ustawia się żądaną temperaturę, którą zawór ma za zadanie utrzymywać. Podczas prawidłowej pracy temperatura czujnika zaworu będzie dążyła do temperatury zadanej zaworu.

ZAŁĄCZONY
Opcja ta służy do załączenia aktywności zaworu mieszającego. Gdy jest wyłączona, obok niej znajduję się pusty kwadracik. Podczas gdy zawór jest wyłączony, to nie działa również pompa. Pomimo, że zawór jest wyłączony, po włączeniu sterownika do sieci zawsze następuje kalibracja. Zapobiega ona pozostawaniu zaworu w pozycji niebezpiecznej dla działania całego obiegu.

KALIBRACJA ZAWORU
Za pomocą tej funkcji reguluje się ustawienie początkowe zaworu. Podczas kalibracji zawór jest ustawiany do pozycji bezpiecznej, czyli dla zaworu C.O. do pozycji pełnego otwarcia, natomiast dla zaworu podłogowego do pozycji zamkniętej.

PRACA RĘCZNA
Po wybraniu opcji praca ręczna użytkownik ma możliwość ręcznego sterowania procentowym otwarciem zaworu oraz załączenia lub wyłączenia pompy.

WYBÓR JĘZYKA
Użytkownik dokonuje wyboru wersji językowej sterownika.

WYBÓR EKRANU
Przy pomocy tej funkcji można zmieniać widok ekranu (wygląd strony głównej) pomiędzy widokiem zaworu a widokiem temp. czujników. Po wybraniu widoku temp. czujników na stronie głównej widoczne są temp. zaworu, powrotu oraz zewnętrzna. Natomiast wybór widoku zawór powoduje wyświetlanie na stronie głównej aktualnej i zadanej temp. zaworu oraz procent jego otwarcia (uchylenia).

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie własne nastawienia na rzecz ustawień zapisanych przez producenta. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry.

ZABEZPIECZENIA
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada kilka zabezpieczeń. W przypadku wystąpienia alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Aby sterownik powrócił do pracy należy wcisnąć impulsator. W alarmie możliwa jest praca ręczna, ale należy całkowicie się upewnić, czy nasze działania nie spowodują szkód.
Alarm temperaturowy - zatrzymuje regulację temp. zaworu i ustawia zawór w pozycji najbezpieczniejszej. Dla zaworu podłogowego jest to jego zamknięcie, a dla zaworu C.O. jest to otwarcie.

Alarm CZUJNIK ZAWORU - oznacza niepoprawnie podłączony lub brak podłączonego czujnika zaworu lub też jego uszkodzenie. Jest to czujnik strategiczny dla działania zaworu, dlatego należy go niezwłocznie wymienić.

Alarm CZUJNIK POWROTU - alarm ten występuje, gdy załączona jest funkcja ochrony powrotu i nastąpi uszkodzenia tego czujnika. Należy wtedy poprawić lub wymienić czujnik powrotu. Jest też możliwość wyłączenia tego alarmu poprzez wyłączenie funkcji ochrony powrotu, ale jeśli obieg nie posiada ochrony przed zagotowaniem wody na kotle, może to spowodować trwałe uszkodzenie kotła lub części obiegu.

Alarm CZUJNIK POGODOWY - występuje, gdy uszkodzeniu ulegnie czujnik temp. zewnętrznej. Alarm ten może zostać anulowany, gdy poprawnie zainstalujemy nieuszkodzony czujnik. Alarm ten nie będzie wywoływany, gdy tryb pracy zaworu jest inny niż "sterowanie pogodowe".

Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6 A, zabezpieczającą sieć.  

REGULATOR POKOJOWY ST 290 V1 TECH:

jest uniwersalnym urządzeniem do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła). Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadana temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury. Urządzenie to obsługuje tygodniowy program sterowania, tryb dzień/noc oraz pracę ręczną.


FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK ST-290 V1 TECH:
sterowanie temperaturą pokojową
tygodniowy program ogrzewania
program ręczny
program dzień/noc

WYPOSAŻENIE STEROWNIKA ST-290 V1 TECH:
wbudowany czujnik pokojowy
bateria

WYMIARY STEROWNIKA ST-290 V1 TECH:
135x95x24 [mm] 

DLACZEGO WARTO KUPIĆ STEROWNIK TECH?
- Wykonane są z najwyższej klasy materiałów.
- Są bezawaryjne oraz trwałe. Są szybkie w montażu i proste w obsłudze.
- Używane są przez największe firmy kotlarskie m.in: STALMARK, TERMO-TECH, KOŁTON, DEFRO, ZĘBIEC, SAS, KAMEN, OSIEK, ŻYWIEC, RAKOCZY, ZGODA.
- Dzięki zastosowaniu najnowszych technik do produkcji, sterowniki TECH są najczęściej kupowanymi sterownikami w Polsce!
- Posiadają szereg zabezpieczeń, dzięki którym są MAXYMALNIE bezpieczne!