STEROWNIK ST-28 WENTYLATOR PIECA KOTŁA RV-14R

Produkt dostępny
Wysyłka w ciągu - nie określono
429,00 zł

Parametry techniczne:

3 kg
TECH

ZESTAW :
Sterownik ST-28 do kotłów C.O. + wentylator RV-14R

Sterownik ST-28 przeznaczony jest do wszystkich kotłów C.O. i steruje:
- Pompą obiegu wody C.O.
- Pompą Ciepłej Wody Użytkowej (C.W.U.)
- Nadmuchem (z możliwością regulacji obrotów)

WYŚWIETLACZ LCD
Podczas normalnej pracy kotła na wyświetlaczu widoczne są informacje o aktualnej temperaturze kotła i temperaturze zadanej przez użytkownika.

Przy zmianach parametrów pracy kotła, pomp, wentylatora i innych funkcji informacje te są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.

FUNKCJE REGULATORA
Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:

* Temperatura kotła
* Temperatura zadana

Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy (plus i minus). Naciśnięcie przycisku opcje przenosi nas do podmenu.Aby powrócić do menu głównego wciskamy klawisz wyjście . Naciśnięcie tego samego klawisza ( wyjście, i przytrzymanie go) spowoduje wyświetlenie się ekranu informującego o załączeniu bądź wyłączeniu pompy C.W.U.

ROZPALANIE
W tej funkcji można włączyć i wyłączyć wentylator podczas ciągłej pracy sterownika. Jeżeli kocioł osiągnął temperaturę wyższą niż 30°C, na wyświetlaczu zamiast rozpalania pojawia się komunikat Zał/Wył wentylator.Opcja ta jest dostępna po to, aby bezpiecznie obsługiwać kocioł.

PRACA RĘCZNA
Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu (nadmuch, pompa C.O., pompa C.W.U, alarm) jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O I C.W.U.
Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. jak i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, powyżej temperatury zadanej obie pompy są załączone i pracują na przemian.

HISTEREZA C.W.U.
Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną ( czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą rzeczywistą (n.p. temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 5°C.) Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C.

HISTEREZA KOTŁA
Opcja ta służy do ustawiania histerezy Temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (n.p. gdy temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C.

SZYBKOŚĆ NADMUCHU
Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 6 bieg to maksimum pracy wentylatora.

AKTYWACJA POMPY C.W.U.-PRIORYTET BOJLERA
Aktywowanie pompy C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

REGULATOR POKOJOWY
Do sterownika ST-28 można (w zależności od oprogramowania) dołączyć regulator pokojowy. Nadmuch, a w niektórych typach sterowników także pompa C.O., pracują do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym.

FUNKCJA STAŁEJ POMPY C.O.
W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej ustawionej temperatury, pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej na bojlerze.

PRACA W PODTRZYMANIU
Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania.

PRZERWA W PODTRZYMANIU
Opcja ta służy do ustawiania czasu przerwy w pracy nadmuchu w trakcie trwania podtrzymania.

FUNKCJA LETNIA
Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej ustawionej temperatury, pompa C.U.W. pracuje cały czas. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze.

JĘZYK
(Opcja dostępna w niektórych wersjach programowych)
W tej funkcji użytkownik może zmienić język programu.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.

ZABEZPIECZENIA
W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O. i C.W.U. uaktywnia się alarm sygnalizując usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch.
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku pieca), odcinający zasilanie wentylatora w razie przekroczenia temperatury 85°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji.
ALARM TEMPERATURY Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 85°C załączany jest alarm na wyświetlaczu.
ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera)
BEZPIECZNIK Regulator posiada dwie wkładki topikowe rurkowe WT 2.5 A, zabezpieczającą instalację elektryczną.


PARAMETRY
Zasilanie: 230V/50Hz+/-10%
Pobór mocy max.: 2 W
Temperatura otoczenia: od 10° C do 50°C
Obciążenie wyjścia pompy C.O.:1 A
Obciążenie wyjścia nadmuchu:1 A
Zakres pomiaru temperatury: od 0°C do 85°C
Dokładność pomiaru:1°C
Zakres nastaw temperatury:od 45°C do 80°C
Wytrzymałość temperaturowa czujnika: od -25°C do 100°C
Wkładka bezpiecznikowa:2,5 A


UWAGA!
Wraz ze Sterownikiem ST-28 otrzymasz kompletne okablowanie!
Czujnik kotła: długość ok. 92 cm
Czujnik C.W.U: długość ok 2,20 m
Termik: długość ok 95 cm
Nadmuch: długość ok 55 cm
Pompa C.O: długość ok 1,55 m
Pompa C.W.U:długość ok 1,50 m
Kabel sieciowy :długość ok 2,0 m
 

Wentylator RV-14R

DANE TECHNICZNE:
Rodzaj silnika napędowego:Indukcyjny zwartobiegunowy
Napięcie znamionowe: 230 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Moc pobierania: 60 W
Prąd znamionowy: 0,4 A
Max. wydajność: 200 m3/h
Max. spiętrzenie: 240Pa
Obroty przy max. wydajności: 1800 obr/min
Obroty przy max. spiętrzeniu: 2800 obr/min
Rodzaj pracy: S1
Położenie pracy: dowolne
Stopień ochrony: IP20
Izolacja podstawowa: Klasa H
Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
Poziom mocy akustycznej: <65 dB(A)
Masa: 2,4 kg
Minimalne napięcie zasilania: 100 V