STEROWNIK ST-22 + WENTYLATOR PIECA KOTŁA RV-14R

Produkt dostępny
Wysyłka w ciągu - nie określono
377,00 zł

Parametry techniczne:

230V/50Hz +/-10% V
4
5÷50 C
0,5 A
0÷85 C
1 C
40÷80 C
-25÷90 C
3 kg
TECH

ZESTAW :
Sterownik ST-22 do kotłów C.O. + wentylator RV-14R

Sterownik ST-22 przeznaczony jest do wszystkich kotłów C.O. i steruje
- Pompą obiegu wody C.O.
- Nadmuchem (z możliwością regulacji obrotów)

ZASADA DZIAŁANIA
Regulator ST-22 przeznaczony jest do sterowania kotłem C.O. wyposażonym w nadmuch i pompę obiegu wody C.O.Jego zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury za pomocą wentylatora.Jeżeli sterownik pracuje w funkcji rozpalania podczas gdy temperatura w piecu jest niższa od 30°C ,wtedy w celu załączenia sterownika (wentylatora) należy nacisnąć przycisk [wejście]- spowoduje to załączenie kontrolki oznaczonej praca ręczna i załączenie wentylatora.Funkcja ta będzie aktywna do czasu, gdy temperatura w piecu osiągnie temperaturę zadaną.Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie się funkcji rozpalania(czyli pracy ręcznej)Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik przechodzi w tryb podtrzymania. W tym trybie praca sterownika polega na załączaniu się przedmuchów z częstotliwością zależną od ustawień klienta i paliwa stosowanego w kotle. 

FUNKCJE STEROWNIKA:

REGULACJA OBROTÓW
Funkcja regulacja obrotów steruje szybkością pracy wentylatora.Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6 . Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator 1 bieg to minimum prędkości wentylatora a 6 maksimum pracy wentylatora. Szybkość nadmuchu jest zależna od ustawienia funkcji regulacji obrotów. Funkcja ta zapobiega wygaśnięciu kotła.Po osiągnięciu temperatury zadanej kocioł przechodzi w stan podtrzymania.

FUNKCJA PRACA PRZEDMUCHU
To czas (sekundy) pracy wentylatora. Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy wentylatora w trakcie trwania podtrzymania.

FUNKCJA PRZERWA PRZEDMUCHU
To czas (minuty) przerwy między poszczególnymi przedmuchami.Funkcje zawarte w tych dwóch menu służą do regulacji działania kotła podczas pozostawania w cyklu podtrzymania.Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej zadanej temperatury.

FUNKCJA ZADANA TEMPERATURA
Zadana temperatura to żądana temperatura na kotle.Zmieniamy ja za pomocą odpowiednich strzałek podnosząc temperaturę do góry lub obniżając w dół podczas gdy wyświetlacz pulsuje. Po 4 sekundach na wyświetlaczu pokazana jest temperatura na kotle.

STEROWANIE POMPY C.O.
Polega na załączeniu i wyłączeniu pompy C.O. w zależności temperatury w kotle.Załączenie następuje po osiągnięciu 30°C.Powyżej tej temperatury pompa pracuje bez przerwy.Wyłączenie następuje poniżej 28°C zapobiega to zbędnej pracy pompy.

USTAWIENIA FABRYCZNE
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.

ZABEZPIECZENIA

Sterownik wyposażony jest w szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczną eksploatację.Wszelkie błędy wyświetlane są na wyświetlaczu LED:
E4 - oznacza przekroczenie maksymalnej temperatury kotła (ustalonej na 85°C)
E5 - oznacza uszkodzenie czujnika temperatury.
W obu przypadkach wyłączany jest nadmuch i załączana pompa C.O.(w wypadku,gdyby nie była załączona). W przypadku wystąpienia błędu E4, po obniżeniu się temperatury do bezpiecznego poziomu, alarm można skasować za pomocą klawisza opcje. Ponadto sterownik zabezpieczony jest mini czujnikiem bimetalicznym (termikiem), który rozłącza zasilanie wentylatora w przypadku przekroczenia temperatury 85°C, pompa C.O. pracuje cały czas.

Ten typ ogranicznika temperatury bezpieczeństwa jest zabezpieczeniem powodującym powrót do pozycji wyjściowej: automatyczny. Regulator ST-22 posiada wkładkę topikową rurkową WT 1,6A zabezpieczającą sieć.

OKABLOWANIE

Czujnik kotła ok.93 cm
Termik ok.96 cm
Nadmuch ok.53 cm
Pompa C.O. ok.1,53 m
Kabel sieciowy ok.2,0 m

Wentylator RV-14R

DANE TECHNICZNE:
Rodzaj silnika napędowego:Indukcyjny zwartobiegunowy
Napięcie znamionowe: 230 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Moc pobierania: 60 W
Prąd znamionowy: 0,4 A
Max. wydajność: 200 m3/h
Max. spiętrzenie: 240Pa
Obroty przy max. wydajności: 1800 obr/min
Obroty przy max. spiętrzeniu: 2800 obr/min
Rodzaj pracy: S1
Położenie pracy: dowolne
Stopień ochrony: IP20
Izolacja podstawowa: Klasa H
Zabezpieczenie przed nienormalnym użytkowaniem: bezpiecznik termiczny silnika
Poziom mocy akustycznej: <65 dB(A)
Masa: 2,4 kg
Minimalne napięcie zasilania: 100 V